PREMIS NACIONALS D’EDUCACIÓ 2014

El Ministeri d’Educació ha convocat els Premis Nacionals d’Educació 2014, per als ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, i Ensenyaments Artístics Professionals de Música, Arts Plàstiques i Disseny.

L’alumnat interessat, i que reunisca els requisits establits en la convocatòria, haurà de realitzar la seua inscripció “online” en la pàgina web del Ministeri, en l’enllaç que s’indica.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 7 de novembre de 2014.

Enllaç MEC: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/premios/premios-estudiantes/premios-nacionales-rendimiento-academico.html

 

Pego, 17 d’octubre de 2014

Joan Mohedano

SECRETARI

You may also like...