PROVES D’ACCÉS FP: LLISTAT PROVISIONAL D’ALUMNAT ADMÉS

En l’apartat Secretaria (subapartat Proves d’accés FP) del menú principal teniu la informació sobre el llistat provisional d’alumnat admés, amb les exempcions sol·licitades.

You may also like...