ADMISSIÓ D’ALUMNAT PER AL CURS 2014-2015

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PLAÇA ESCOLAR

En l’apartat Secretaria (subapartat Admissió d’alumnat) del menú principal teniu la informació sobre les dates de presentació de sol·licituds de plaça escolar, instàncies, documentació requerida, etc.

You may also like...