ALUMNAT DE 2n DE BATXILLERAT: MATRÍCULA SELECTIVITAT 2014

Les dates de matrícula, en aquest centre, per a realitzar les Proves d’Accés a la Universitat (Selectivitat) 2014 són el dimecres 28 de maig (per a la convocatòria ordinària de juny) i el dijous 26 de juny (per a la convocatòria extraordinària de juliol).

En l’apartat Secretaria (subapartat Selectivitat) del menú principal teniu més informació (full de matrícula, quantia de les taxes, data publicació de les notes…).

You may also like...