ALUMNAT DE 2n DE BATXILLERAT: SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLER

La data per a fer la sol·licitud del Títol de Batxiller és el dimecres 28 de maig (per a la convocatòria ordinària de juny) i el dijous 26 de juny (per a la convocatòria extraordinària de juliol).

En l’apartat Secretaria (subapartat Títols) del menú principal teniu més informació (instància, taxes…).

You may also like...