ALUMNAT DE 2n DEL CFGM D’INFORMÀTICA: SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE TÈCNIC

La data per a fer la sol·licitud del títol de Tècnic d’FP és el dimarts 10 de juny de 2014, per a l’alumnat qua ha aprovat totes les matèries en la convocatòria ordinària de juny.

En l’apartat Secretaria (subapartat Títols) del menú principal teniu més informació (instància, taxes…).

You may also like...