PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’FP: INFORMACIONS GENERALS

En l’apartat de Secretaria (subapartat Proves d’accés FP) del menú principal teniu la informació general sobre les proves d’accés 2014: requisits, inscripció, impresos, calendari i horari de les proves, etc.

You may also like...