PROVES D’IDIOMES A2: SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DELS CERTIFICATS

En l’apartat Secretaria (subapartat Proves d’idiomes A2) del menú principal teniu la informació sobre la sol·licitud d’expedició dels certificats dels idiomes superats en les proves corresponents a l’any 2014

You may also like...