PROVES D’IDIOMES A2: ACTES DE QUALIFICACIONS

En l’apartat Secretaria (subapartat Proves d’Idiomes A2) del menú principal teniu la informació sobre les qualificacions obtingudes per l’alumnat que s’ha presentat a les proves.

You may also like...