CALENDARI D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT PER AL CURS 2014-2015

La Conselleria d’Educació ha publicat, en el DOCV del 28-02-2014, el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat a les ensenyances d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior, en centres públics i privats concertats, per al curs 2014-2015.

En l’apartat Secretaria (subapartat Admissió d’alumnat) del menú principal teniu més informació.

You may also like...