PROVES D’IDIOMES A2: LLISTATS DEFINITIUS D’ALUMNAT ADMÉS I ESTRUCTURA DE LES PROVES

En l’apartat Secretaria (subapartat Proves d’Idiomes A2) teniu la informació sobre els llistats definitius de l’alumnat admés i de l’estructura de les proves.

You may also like...