NOTA INFORMATIVA – CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Atenent a la normativa següent:

  • Decret 183/2013 del consell del govern valencià (DOCV de 9 de desembre de 2013)

  • Resolució de 12 de desembre de 2013 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 de desembre de 2013).

els hem d’informar que s’ha modificat per al present curs 2013 – 2014 el calendari d’aplicació, realització i avaluació de les CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES que es realitzaven en el mes de setembre (s’eliminen els exàmens de setembre), quedant així:

  • Per l’alumnat de 2n Batxillerat i 2n CFGM les proves extraordinàries d’avaluació es realitzaran a partir del 23 de juny de 2014 i hauran d’estar finalitzades amb anterioritat al 9 de juliol de 2014.

  • Per la resta d’ensenyaments estes proves es realitzaran a partir del dia 9 de juliol de 2014 i hauran d’estar finalitzades i s’hauran d’haver entregat les qualificacions corresponents amb anterioritat al dia 15 de juliol de 2014.

Pego a 23 de gener de 2014

LA DIRECCIÓ

You may also like...