PROVES D’IDIOMES A2. CURS 2013-2014: INSCRIPCIONS

El període d’inscripció a les Proves homologades d’idiomes (Nivell Bàsic, A2) d’anglés i francés, a realitzar en aquest centre, s’estén del 13 al 17 de gener de 2014, ambdós inclusivament.

En aquest termini, els/les interessats/interessades presentaran la seua sol·licitud de participació en laSecretaria de l’Institut, de 10 a 12 hores.

A l’apartat Secretaria (subapartat Proves d’idiomes A2) del menú principal teniu més informació

You may also like...