MOLT IMPORTANT: PAGAMENT AJUDA DE LLIBRES DE TEXT DEL CURS 2011-2012

La Conselleria d’Educació ens ha informat que el dia 9 de setembre ha pagat les ajudes per a l’adquisició de llibres de text del curs 2011-2012, amb una quantitat individual de 105 euros.

Les persones interessades hauran de comprovar si s’ha fet efectiu aquest pagament en el compte bancari que va indicar en la seua sol·licitud d’ajuda.

En el supòsit que s’haguera cancel·lat el compte o que per fusió de bancs s’ha canviat el compte bancari, l’ajuda serà tornada pel banc a l’òrgan emissor (la Conselleria d’Educació).

Per a poder percebre l’ajuda, la persona interessada haurà de presentar el més aviat possible, en la Secretaria de l’Institut, els següents documents:

– Fotocòpia de la cartilla o certificat del banc del nou compte, en què l’alumne/a beneficiari haurà de figurar com a titular o cotitular.

– Fitxa 3 de Revisió del compte corrent, que es podrà obtindre en Secretaria o en la pàgina web de l’institut.

Fitxa 3. Revisió del compte corrent

You may also like...