Nota de l’AMPA sobre les ajudes dels llibres de text

Els pares que tinguen dret a les ajudes de llibres de text dels cursos 2011-12 i 2012-13 i les tinguen pendents de cobrament, poden passar per secretaria o consergeria de l’institut i omplir els impressos que ha preparat l’AMPA a fi d’efectuar les corresponents reclamacions a la Conselleria.

Els impressos es deixaran al mateix institut i l’associació s’encarregarà de gestionar les peticions.

You may also like...