ADMISSIÓ D’ALUMNAT PER AL CURS 2013-2014: ADMISSIÓ EN EL CFGM D’INFORMÀTICA

Es recorda a l’alumnat interessat que el període de presentació de sol·licituds de plaça escolar en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Informàtica s’estén fins al dilluns 17 de juny, inclós, (en què estarà en funcionament l’Assistent Telemàtic de la Conselleria d’Educació, per a l’emplenament de la sol·licitud).

You may also like...