PROVES D’ACCÉS FP: LLISTAT PROVISIONAL D’ALUMNAT ADMÉS

Al tauler d’anuncis de l’Institut s’ha publicat, en data 21 de maig de 2013, el llistat provisional de l’alumnat admés, que s’ha inscrit en aquest centre per a fer les provés d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

En l’apartat Secretaria (subapartat Proves d’accés FP) del menú principal teniu més informació.

 

Pego, 21 de maig de 2013

 

Joan Mohedano

SECRETARI

You may also like...