ADMISSIÓ D’ALUMNAT PER AL CURS 2013-2014: TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

En l’apartat Secretaria (subapartat Admissió d’alumnat) del menú principal teniu la informació sobre els terminis de presentació de sol·licituds de plaça escolar, instàncies, documentació requerida, etc.

 

Pego, 21 de maig de 2013

 

Joan Mohedano

SECRETARI

You may also like...