ALUMNAT DE 2n DE BATXILLERAT: SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE BATXILLER

La data per a fer la sol·licitud del Títol de Batxiller és el dijous 30 de maig (per a la convocatòria ordinària de juny) i el dijous 27 de juny (per a la convocatòria extraordinària de juliol).

En l’apartat Secretaria (subapartat Títols) del menú principal teniu més informació (imprés de sol·licitud, quantia de les taxes…).

 

Pego, 9 de maig de 2013

 

Joan Mohedano

SECRETARI

You may also like...