ALUMNAT DE 2n DE BATXILLERAT: PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2013

La matrícula per a les PAU (Selectivitat) 2013 serà el dijous 30 de maig (per a la convocatòria ordinària de juny) i el dijous 27 de juny(per a la convocatòria extraordinària de juliol).

En l’apartat Secretaria (subapartat Selectivitat) del menú principal teniu més informació (full de matrícula, quantia de les taxes, calendari i horari de les PAU 2013…).

 

Pego, 8 de maig de 2013

Joan Mohedano

SECRETARI

You may also like...