PROVES D’IDIOMES A2: RECORDATORI DEL TERMINI DE RECOLLIDA DELS FULLS DE TAXES

Es recorda a l’alumnat interessat que el termini de recollida dels fulls de taxes per al pagament al banc comprén del dilluns 22 al divendres 26 d’abril, ambdós inclusivament.
En l’apartat Secretaria (subapartat Proves d’idiomes A2) del menú principal teniu més informació.

Pego, 22 d’abril de 2013
Joan Mohedano
SECRETARI

You may also like...