Generació de full de taxes (046) per a les proves FP

A la secció Proves d’accés FP de l’apartat Secretaria del menú principal hem afegit l’enllaç per a generar el full de taxes per a les proves (model 046).

L’alumnat haurà d’escollir les opcions següents: taxes per proves d’accés a cicles formatius, instituts d’Alacant, taxa per prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà, i seleccionar el tipus de matrícula (ordinària, família nombrosa general o especial, discapacitat). Tot seguit emplenarà el full, polsarà acceptar, i imprimirà les còpies necessàries.

You may also like...