PROVES D’IDIOMES A2: RECORDATORI DEL TERMINI DE SOL·LICITUDS DE CERTIFICATS

Es recorda a l’alumnat interessat que el primer termini per a sol·licitar l’expedició del certificat d’idiomes A2 comprén del dimarts 9 al dimarts 16 d’abril, ambdós inclusivament.
A l’apartat Secretaria (subapartat Proves d’idiomes A2) del menú principal teniu més informació (instàncies, altres terminis, etc.).
Pego, 9 d’abril de 2013
Joan Mohedano
SECRETARI

You may also like...