Nota per a pares/mares d’alumnes sobre la vaga

A/A Pares i mares del nostre IES El sindicat d’estudiants ha convocat tres jornades de vaga per als propers dies 5,6 i 7 de febrer en defensa de l’educació pública i contra les retallades en educació.
La resta de la comunitat educativa no ha estat convocada a la vaga.
La direcció del centre recorda que l’alumnat de 1r. i 2n. d’ESO no pot decidir per ell mateix no assistir a classe.
Recordem així mateix que la resta d’alumnes,en cas de ser menors d’edat,només ho podran fer si els pares mares o tutors els donen permís.
És per això que els informem del manual de procediment que se segueix en el centre quan es produeixen aquestes circumstàncies:
A. Les absències a causa de la vaga es consideraran faltes d’assistència injustificades.
B. El servei de transport escolar funcionarà amb normalitat.
C. Les activitats escolars es realitzaran amb normalitat.
D. Queda a criteri del professorat la continuïtat dels continguts de classe i els exàmens, respectant els drets dels alumnes assistents.
E. L’alumnat té el dret a demanar els serveis i les atencions habituals.
F. Recordem que quan s’entra a l’institut no es pot eixir fins que no finalitze la jornada lectiva.

Existeix un full d’autorització a disposició dels pares, mares i tutors per a permetre als fills/es exercir el dret de vaga.

Atentament: la direcció de l’institut 

You may also like...