PROVES D’IDIOMES A2: LLISTATS PROVISIONALS D’ALUMNAT ADMÉS

Al tauler d’anuncis de l’Institut s’han publicat, amb data 21/01/2013, els llistats provisionals de l’alumnat admés que s’ha inscrit en les proves.
Del 22 de gener al 4 de febrer de 2013, ambdós inclusivament, els/les interessats/des podran esmenar les seus sol·licituds en la Secretaria del centre, de 10 a 12 hores.

You may also like...