PROVES D’IDIOMES A2: INSCRIPCIONS

El període d’inscripció a les Proves homologades d’idiomes (Nivell Bàsic, A2) d’anglès i francès, a realitzar en aquest centre, s’estén del 14 al 18 de gener de 2013, ambdós inclusivament.

En aquest termini, els/les interessats/interessades presentaran la seua sol·licitud de participació en la Secretaria de l’Institut, de 10 a 12 hores.

A l’apartat Secretaria (subapartat Proves d’idiomes A2) teniu més informació.

You may also like...