BEQUES ESO: LLISTATS DEFINITIUS DE BENEFICIARIS

Al tauler d’anuncis de l’Institut s’han publicat, amb data 08/01/2013, els llistats definitius d’alumnat beneficiari que ha participat en la convocatòria d’Ajudes de Llibres ESO per al curs 2012-2013.

A l’apartat Secretaria (subapartat Beques) del menú principal teniu més informació.


You may also like...