BEQUES ESO: LLISTATS DEFINITIUS DE BENEFICIARIS

Al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) del 08/01/2013 s’ha publicat la Resolució de 27 de desembre de 2012, en què s’aproven les llistes definitives d’alumnat beneficiari de les Ajudes de Llibres d’ESO per al present curs 2012-2013, amb el crèdit disponible, les quanties individuals de les ajudes, l’alumnat no beneficiari i els motius de denegació, etc.

D’acord també amb la Resolució anterior, aquest centre ha publicat al tauler d’anuncis els llistat de l’alumnat beneficiari i no beneficiari que ha participat en l’esmentada convocatòria.

Així mateix, i de conformitat amb el punt sis, els/les interessats/des podran interposar els recursos corresponents a partir de l’endemà de la publicació.

Més informació la teniu en els enllaços següents:

– DOCV: http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/08/pdf/2013_83.pdf

– Pàgina Conselleria: http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/abc/ajudesllibres.asp

 

Pego, 8 de gener de 2013

 

Joan Mohedano

Secretari

You may also like...