COMUNICAT ALS PARES

BUTLLETINS DE NOTES D’ESO

 

El Claustre del Professorat informa que, fent ús de les atribucions atorgades per la normativa vigent, ha decidit que als butlletins de notes d’ESO figure solament la nota global, la qual incorpora els diversos continguts curriculars.

Per a més informació sobre les notes, els pares/mares hauran de posar-se en contacte amb el professorat corresponent.

You may also like...