Recollida de títols

L’alumnat que va acabar estudis fins a l’any 2010-11 pot passar per Secretaria per a arreplegar els títols

Dins de l’opció Secretaria (subapartat Titols) del menú principal teniu més informació

You may also like...