BEQUES ESO: LLISTATS PROVISIONALS

Al tauler d’anuncis de l’Institut s’han publicat els llistats provisionals d’alumnat que ha participat en la convocatòria d’Ajudes de Llibres ESO per al curs 2012-2013.
Aquestos llistats es classifiquen en:
– Annex I. Sol·licituds admeses, en què figura la relació d’alumnes que compleixen els requisits de la convocatòria (encara que aquest fet, d’acord amb la normativa, no garanteix l’ajuda, la qual queda limitada al crèdit establit).
– Annex II. Sol·licituds a corregir o esmenar errors, amb la relació d’alumnat que haurà d’esmenar els errors aportant la documentació corresponent, des del dia 8 al 23 d’octubre de 2012, ambdós inclusivament, en la Secretaria del centre, de 10 a 13 hores.
Pego, 5 d’octubre de 2012
EL SECRETARI

You may also like...