ESO. AJUDES DE LLIBRES PER AL CURS 2012-2013. SETEMBRE: FASES A i B

Aquestes ajudes les pot sol·licitar l’alumnat que, en el curs 2012-2013, haja de realitzar els estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), en qualsevol dels seus cursos.

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 14 de setembre de 2012.

 

– FASE A:

Alumnat que haja promocionat de curs en juny.

 

– FASE B:

Alumnat que es matricule per primera vegada en un centre públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana, i alumnat que haja superat els exàmens extraordinaris de setembre i, per tant, que promocione al següent curs d’ESO.

 

Les sol·licituds es presentaran per duplicat (exemplar per a l’administració i per a l’interessat/da) en la Secretaria de l’Institut, de 10 a 11 hores.

 

El model de sol·licitud es pot obtenir en aquesta mateixa web.

 

Per a més informació, consulteu la web de la Conselleria d’Educació en l’enllaç següent:http://www.cefe.gva.es/ocd/areacd/val/abc/ajudesllibres.asp

 

Pego, 30 de juliol de 2012

EL SECRETARI

 

Model de sol·licitud de l’ajuda

Informació general sobre ajudes de llibres

Ordre completa de la convocatòria


You may also like...