ESO: AJUDES DE LLIBRES PER AL CURS 2012-2013. FASE A.

En el DOCV del 28-06-2012, la Conselleria d’Educació ha publicat l’Ordre que convoca les ajudes per a l’adquisició de llibres de text per al curs 2012-2013.

En la convocatòria s’han establit, entre altres aspectes, el crèdit disponible, l’import individual de l’ajuda i les bases que la regeixen (consideració de determinades situacions sociofamiliars, llindars i determinació de la renda familiar, criteris d’adjudicació de l’ajuda, model de sol·licitud i documentació que cal adjuntar-hi, terminis de presentació de sol·licituds…).

Per a la FASE A, el termini de presentació de sol·licituds s’estén fins el dia 25 de juliol. En aquesta fase solament pot participar l’alumnat que, en el curs 2012-2013, haja de realitzar els estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), en qualsevol dels seus cursos, sempre que haja promocionat de curs en juny.

Els/les interessats/des presentaran la seua sol·licitud per duplicat, junt amb la documentació requerida, en la Secretaria de l’Institut, en l’horari de 10 a 13 hores.

El model de sol·licitud es pot obtenir en la Secretaria o en aquesta mateixa web.

Per a més informació, consulteu la web de la Conselleria d’Educació en l’enllaç següent:http://www.cefe.gva.es/ocd/areacd/val/abc/ajudesllibres.asp

Model de sol·licitud de l’ajuda

Informació general sobre ajudes de llibres

Ordre completa de la convocatòria

You may also like...