PROVES D’ACCÉS ALS CFGM: LLISTAT PROVISIONAL DE QUALIFICACIONS

Al tauler d’anuncis de l’Institut s’ha publicat el llistat provisional de qualificacions de les Proves d’Accés.

El termini de reclamacions s’estén del 22 al 25 de juny, ambdós inclosos.

La presentació d’instàncies de reclamació, en el termini indicat, es farà en la Secretaria del centre, en l’horari de 10 a 13 hores.

Pego, 21 de juny de 2012

EL SECRETARI

You may also like...