Informació Pares/ Tutors alumnat d’ ESO

El proper dilluns 25 de juny , de 9 h. a 12 h, es realitzarà el lliurament de notes de l’alumnat de 1er, 2on i 3er d’ESO.

Els pares/ tutors de l’alumnat de 1er i de 2on d’ESO han d’arreplegar les notes en mà, per la qual cosa els tutors estaran a la seua disposició de 9 h a 12 h. Si algun pare té problemes per tal d’arreplegar-les, haurà de posar-se en contacte amb el tutor per donar el seu vist i plau a què les notes li siguen lliurades al seu fill/a.

Així mateix, seria convenient que els pares / tutors de l’alumnat de 3er ESO passara també a arreplegar les notes dels seus fills.

La direcció

You may also like...