PROVES D’ACCÉS ALS CCFF DE GRAU MITJÀ: LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS

De conformitat amb allò establert a la RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2012 (DOCV del 27/04/2012), es publica el llistat provisional d’alumnat admés a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, que es va inscriure en aquest Centre.
El termini de reclamacions a aquest llistat s’estén del 21 al 23 de maig, ambdós inclusivament.
la presentació d’instàncies de reclamació, en el termini indicat, es farà en la Secretaria de l’Institut, en l’horari de 10 a 13 hores.

El llistat és al fitxer en format PDF següent:

LLISTAT PROVISIONAL D’ALUMNAT ADMÉS A LES PROVES D’ACCÉS A CFGM


You may also like...