ALUMNAT DE 2n CURS DEL CFGM: SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE TÈCNIC

En aprovar el 2n curs del cicle formatiu de Grau Mitjà d’FP és OBLIGATORI sol·licitar l’expedició del Títol de Tècnic.

La data i l’horari per a fer la sol·licitud són els següents: divendres 8 de juny, de 10 a 13 hores

A continuació teniu en dos documents en format pdf un full informatiu de la sol·licitud així com la instància oficial de sol·licitud per poder-la imprimir i presentar-la a Secretaria.

Full informatiu

Instància

You may also like...