PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Pròximament, al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), la Conselleria d’Educació convocarà les Proves d’Accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional, adreçades a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics exigits per a l’accés directe a aquestos ensenyaments.

Més informació sobre la normativa de les proves, orientacions, exemples d’exàmens, etc., els teniu a la web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Enllaç: http://www.cefe.gva.es/eva/val/fp/pruacc.htm

You may also like...