Publicat un nou document al PEC

Es tracta del Tractament transversal de l’Educació en Valors. Està pendent d’aprovació i, per tant, es poden presentar esmenes i correccions. Podeu consultar-lo clicant sobre Projecte Educatiu de Centre en el menú superior.

You may also like...