Convocatòria de proves homologades d’anglés i francés

PROVES D’HOMOLOGACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC (A2) DE LES LLENGUES ANGLÉS I FRANCÉS
CURS 2011-12

• Sol·licituds i terminis d’admissió:
La sol·licitud s’obtindrà en aquesta mateixa pàgina web. (clicant ací)

Imprimir i emplenar dos còpies de la sol·licitud.

 

Presentació de sol·licituds en SECRETARIA Del 9 al 13 de gener de 2012
Publicació del llistat provisional d’admesos 17 de gener de 2012
Correcció de sol·licituds Fins el 27 de gener de 2012
Publicació del llistat definitiu d’admesos 30 de gener de 2012
Publicació de l’estructura dels exercicis
corresponents a cada una de les destreses.
30 de gener de 2012

 

• Dates d’exàmens:
16 i 17 de febrer

• Horari de les proves:
Pendent

• Documentació a aportar en la prova:
DNI original.
◦ Còpia de la sol·licitud presentada en secretaria de participació en la prova.
◦ Certificat acadèmic si el curs anterior no has estudiat en aquest centre.

Sol·licitud de participació en les proves

You may also like...