Membres electes en les eleccions a Consell Escolar

En les darreres eleccions a Consell Escolar del 28 de novembre van resultar elegides les següents persones en cadascun dels sectors que pertocava renovar:

SECTOR PROFESSORAT:

◦ Frederic Alemany Alemany
◦ Carlos Bañuls Pastor
◦ Tomàs Llopis Guardiola
◦ Rosa Bordes Lloret

SECTOR PARES/MARES:
◦ Víctor Navarro Bertomeu
◦ Pepa Espinós Ferrer

SECTOR ALUMNAT:
◦ Maria Sendra Sanchis
◦ Pau Sendra Pons
◦ Josep Gómez Alemany

You may also like...