Funcionament del SGDweb

SGDweb és un servei, a través del qual, l’Institut, amb el permís dels pares i mares, publicarà Faltes i Notes de l’alumnat i les famílies podran consultar en tot moment les incidències dels seus fills i filles. Us adjuntem un full informatiu sobre el sistema.

Es pot entrar a SGDweb a través d’un enllaç a la part superiro d’esta pàgina.

Full informatiu de SGDweb

You may also like...