Reunions amb pares/mares

Les reunions dels tutors i tutores amb els pares i mares d’alumnes es realitzaran els dies 2 i 3 de novembre a les 19,30 hores amb la següent distribució:

reunió tutors pares

You may also like...