Proves d’accés a les PAU (setembre)

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (SELECTIVITAT)

– La matrícula per a les PAU (Proves d’Accés a la Universitat), per a la convocatòria de setembre serà SOLAMENT el dia:

DILLUNS 5 de setembre, de 10 a 12 hores

Després d’aquest termini no es podrà matricular cap alumne.

Aquell alumnat que no vulga matricular-se a les proves també haurà de comunicar-ho a Secretaria.

– A SECRETARIA l’alumnat lliurarà (si ja el té) o emplenarà el full de matriculació a les PAU, i recollirà els impresos per al pagament al banc de l’import de la matrícula, el qual ve determinat per la situació de l’alumne/a:

Matrícula ordinària: 71,39 euros.

Matrícula semigratuïta: 35,70 euros, en el cas de família nombrosa de 1ª categoria. Aquest fet haurà de justificar-se mitjançant l’original i la fotocòpia del carnet de família nombrosa degudament actualitzat.

Matrícula gratuïta: exempció del pagament de les taxes, en els següents casos:

– Família nombrosa de 2ª categoria (més de set fills). Aquest fet haurà de justificar-se mitjançant l’original i la fotocòpia del carnet de família nombrosa degudament actualitzat.

– Alumnat amb “Matrícula d’Honor” a segon de batxillerat.

SOBRE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT, DISPOSEU DE MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA WEB DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ:

http://www.edu.gva.es/univ/val/prueba_acceso.htm

Pego, 1 de setembre de 2011

You may also like...