Resultats de les PAU 2011

Dia 21 de juny s’han conegut els resultats de les proves d’accés a la Universitat del curs 2010-11.

Com quasi sempre, els resultats han estat satisfactoris amb només un alumne del curs suspés, a més d’un alumne que no era alumne del centre aquest curs.

En particular, cal ressaltar els grans resultats de dos alumnes que han superat amb escreix el 9 en la fase general i que junt amb la fase específica tindran una nota molt alta per accedir a les carreres que trien.

Es tracta de Jordi Sastre Pellicer que tindrà en total una qualificació de 13,478 (sobre un màxim de 14) i de José Juan Ramis Ferrer que ha ontingut una qualificació de 11,984.

Enhorabona a tot l’alumnat de 2n BAT i, en particular a ell dos i les seues famílies.

You may also like...