Comiat de Rosita

Rosa Sastre (Rosita), conserge del nostre Institut des de fa 28 anys, ha estat destinada a un altre centre per un malentés buroocràtic que no s’ha pogut subsanar.

El dia 30 de març, el professorat i personal d’administració i serveis del centre li vam dedicar un dinar en homenatge a la seua tasca entre nosaltres.

Li desitgem a Rosita tot el millor als llocs on puga anar en el futur i ella ja sap que pot comptar amb tots nosaltres per al que necessite.

You may also like...