Segona avaluació 2010-11

L’horari de la segona avaluació del curs 2010-11 serà el següent:

 
 
 22 de març (dimarts)   23 de març (dimecres)   24 de març (dijous) 
Sala de Prof. Dep. C. NAT Sala de Profe Dep. C. Nat. Sala de Prof. Dep. C. Nat 
16 h 3r ESO A 1r PQPI (Adm) 4t ESO D   1r BAT C 2n PQPI (Inf)
17 h  3r ESO B  1r CFGM  4t ESO C  1r PQPI (Inf) 1r BAT B Diver 2
18 h  3r ESO C Diver 1 4t ESO A 2n BAT A  2n BAT C  
19 h  3r ESO D    4t ESO B  1r BAT A 2n BAT B  2n PQPI (Adm)

 

You may also like...