Reunió del Consell Escolar

Dijous, 4 de novembre, va tindre lloc la primera reunió del Consell Escolar del centre del curs 2010-11.

Es va aprovar la Programació General Anual del curs i es va informar al Consell de la introducció a partir d’aquest curs de la nova aplicació SGDWEB. Servirà perquè les famílies i el professorat puguen conéixer, de manera immediata, les incidències i qualiificacions de l’alumnat.

Seguirem informant d’aquesta iniciativa en els pròxims dies

You may also like...