Informacio prova homoogada de Nivell Bàsic d’Idiomes

 

"PROVES HOMOLOGADES”

OBTENCIÓ CERTIFICAT NIVELL

ANGLÉS I FRANCÉS

 

Les proves es realitzaran durant els dies 15 i 16 de març amb el següent horari:

 

DIA 15:

  • De 9 a 9,50 hores: COMPRENSIÓ ESCRITA (ANGLÉS)

  • De 10 a 10,25 hores: COMPRENSIÓ ORAL (ANGLÉS)

  • De 11 a 11,50 hores: EXPRESSIÓ ESCRITA (ANGLÉS)

A PARTIR DE LES 12 HORES ES FARÀ LA PROVA D’EXPRESSIÓ ORAL DE FRANCÉS

 Seguiu llegint. N’hi ha més contingut

DIA 16:

  • EXPRESSIÓ ORAL (ANGLÉS). Per aquesta prova es farà un llistat dels alumnes i es realitzaran en grups de 10 alumnes cada hora. Consistirà en tres parts: monòleg, diàleg i conversa amb grups de tres alumnes.

  • De 9 a 9,50 hores: COMPRENSIÓ ESCRITA (FRANCÉS)

  • De 10 a 10,25 hores: COMPRENSIÓ ORAL (FRANCÉS)

  • De 11 a 11,50 hores: EXPRESSIÓ ESCRITA (FRANCÉS)

 

Tot l’alumnat inscrit en la prova haurà de concórrer a esta proveït d’algun dels documents següents:

a) Original del NIF, NIE, targeta de residència o qualsevol altre document oficial que permeta identificar-lo.

b) Còpia de sol·licitud de participació de la prova. Aquest document ja està enregistrat en la Secretaria del centre.

 

Avaluació:

  1. Cadascuna de les habilitats de la prova representarà el 25 % de la nota final. Per aprovar i obtindre el Certificat Bàsic, caldrà obtenir, almenys el 60 % de la puntuació total possible en cadascuna de les quatre habilitats (haurà d’obtenir almenys una qualificació de 6 en cada prova). Al percentatge obtingut en cada prova se li sumarà un 10 % en cas que l’alumne haja obtingut una qualificació positiva en l’idioma estranger el curs immediatament anterior al de la prova.

  2. Les qualificacions finals s’expressaran en els termes de “Apte” o “No apte”

 

You may also like...