AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA 2n d’ESO

El proper dijous dia 29 d’octubre es realitzarà al centre l’Avalaució Diagnòstica de Segon d’ESO dirigida a l’alumnat de 3r d’ESO.

En aquesta avaluació l’alumnat realitzarà unes proves per valorar, per una part la competència matemàtica i la competència en comunicació lingüística en valencià i, per altra, la competència en comunicació língüística en castellà i en la primera llengua estrangera (anglés).

Es realitzaran quatre proves al llarg del periode escolar:

  • Primera sessió (50 minuts): Prova per valorar el nivell de competència matemàtica.
  • Segona sessió (50 minuts): Prova per valorar el nivell de competència língüística en valencià.
  • Tercera sessió (50 minuts): Prova per valorar el nivell de competència en comunicació lingüística en anglés.
  • Quarta sessió (50 minuts): prova per valorar el nivell de competència de comunicació lingúïstica  en castellà.

You may also like...